Spletna trgovina EU skladi naložba v prihodnost

Celovit sistem za naravno obogatitev aromatskega profila vina (AromMax)

Namen projekta je z vpeljavo inovativnih in trajnostnih pristopov v tehnologiji proizvodnje vina omogočiti ohranitev in višjo intenzivnost sortnih arom ter s tem zagotoviti povsem naravno obogatitev aromatskega profila vina.

Končni rezultat projekta bo razvit inovativni sistem AromMax, ki predstavlja splet edinstvenih rešitev za nadzor in optimizacijo proizvodnje visoko vrednih produktov fermentacije ter učinkovito preprečevanje njihove izgube skozi fermentacijski proces.
AromMax je prebojen visokotehnološki sistem, ki postavlja pomemben mejnik v tehnologiji vinske fermentacije.

Z vključitvijo Vipavskih avtohtonih in tradicionalno prisotnih sort v projekt, omogočamo doseganje maksimalnega izkoristka aromatskega potenciala na povsem naraven in trajnosten način. Z izsledki in rezultati projekta AromMax predstavljamo nov pristop v tehnologiji pridelave vina, boljšo prepoznavnost in bolj kakovostne senzorične parametre vina iz sort, ki se na območju Vipavske doline pridelujejo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji je dostopnih na strani www.eu-skladi.si.

eu skladi header